kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Boelem Laarman

Boelem Laarman (Oude Pekela 1869 - Groningen 1946) was hoofd van de school in Scharnier (1896-1901), daarna in Groningen; uiteindelijk hoofd van de leerschool, verbonden aan de rijkskweekschool (1921-1934). Laarman maakte zich verdienstelijk door het schrijven van schoolboeken.

Werken:
Toestanden en gebeurtenissen: eenvoudige lessen over de vaderlandsche geschiedenis (1899),
Zielkunde en algemeene onderwijsleer (1905),
Handboek der paedagogiek (1918) en Rekenoefeningen voor de lagere school (1923).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.