kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bocht van Watum

Vaargeul in de monding van de Eems tussen de kust enerzijds en Hond en Paap, die bij eb droogvallen, anderzijds. De geul strekt zich uit van de Eemshaven tot aan Delfzijl.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.