kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Blijham

Dorp in de gemeente Westerwolde, ten zuidoosten van Winschoten en ten noorden van Wedde, gelegen op een zandrug te midden van de Dollardklei. Forenzenplaats, champignonkwekerij en centrum van landbouw. Ten zuiden van de plaats ligt het Blijhamsterbos met sportpark. Blijham telde in 2020 2.635 inwoners.De hervormde kerk dateert van 1783 (toren van 1872) en heeft een laat-18de-eeuwse preekstoel en een orgel uit 1869. Het interieur is in 1964 ontluisterd.

Blijham hoorde in de late Middeleeuwen tot het Reiderland; ten gevolge van de Dollardvorming is het daarvan afgescheiden en bij het Oldambt gevoegd. Nu wordt Blijham tot Westerwolde gerekend. Vroeger lag de plaats meer noordwaarts aan de oostzijde van de Ee, maar is bij de overstroming in 1299 (ontstaan van de Dollard) verdwenen. Nog lang daarna werd het nieuwe Blijham ook geteisterd door overstromingen, met name in de 18de eeuw:
maar liefst vier maal.

Betekenis van de naam: met blij (= slijk) bedekt buitendijks land.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.