kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Blauwe Stad

Grootschalig functieveranderingsproject in het oostelijke deel van de provincie Groningen. Met dit project wordt een landbouwgebied omgevormd tot een meren- annex woongebied. Het gebied ligt in de gemeente Oldambt in de gelijknamige landstreek en ruwweg tussen de plaatsen Winschoten, Beerta, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Scheemda. Tot het project behoort ook de woonkern Blauwestad met inmiddels circa 700 inwoners.

De kernen werden met het water en de natuurgebieden verbonden, terwijl in het hart van het gebied een 'woonwaterwereld' werd gemaakt. Door de combinatie van bestaande kernen en nieuwe water-, natuur- en woongebieden ontstond op termijn een Blauwe Stad van ca. 40.000 inwoners.

Het plan vormt een belangrijk onderdeel van een breder leefbaarheidsplan voor het Oldambt. Met de Blauwe Stad moeten nieuwe bewoners en nieuwe economische activiteiten naar het gebied worden getrokken. Het middel daarvoor is een drastische omgevingsverandering, dat gericht is op het verbeteren van het woon- en vestigingsklimaat in dit deel van Oost-Groningen.

Het project bestaat uit de volgende elementen:
1. een nieuw meer van ruim 800 hectare: het Oldambtmeer
2. 350 hectare nieuw natuurgebied (Rondom project Blauwestad liggen de natuurgebieden de Tjamme, het Midwolderbos (met de Midwolderplas) en de Ennemaborg.)
3. recreatieve voorzieningen
4. waterberging bij een te hoge waterstand (er kan vier miljoen m³ extra water in het meer bij waterberging)
5. de aanleg van de woonplaats Blauwestad met vijf verschillende woongebieden met ieder een eigen uitstraling: De Wei, Het Park, Het Riet, Het Dorp en Het Wold, waar volgens de oorspronkelijke plannen ongeveer 1480 nieuwe woningen gebouwd zouden moeten worden. Nadat bleek dat er veel minder animo was dan verwacht, is het aantal te bouwen huizen in 2013 teruggeschroefd tot bijna 1250 en is de opleverdatum verplaatst van 2016 naar 2051.

Sinds de bijstelling van het project in 2015 heeft Blauwestad de wind weer in de zeilen gekregen. Naast kavels voor riante vrijstaande woningen is er ook ingezet op projectmatige vrijstaande woningen. Deze woningen worden aangeboden in de deelplannen De Wei en Havenkwartier. Verder is er een start gemaakt met de bouw van Oudhollandse woningen nabij de havenkom in het Havenkwartier. De nieuwe aanpak heeft succes, in 2018 werden er 31 woningen opgeleverd in Blauwestad en tot 1 oktober 2019 zijn er al 70 bouwvergunningen verstrekt door de gemeente Oldambt. Op 1 juli 2019 had Blauwestad circa 700 inwoners.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.