kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Blaupotfeest

Feest dat tot 1976 gevierd werd door de bewoners van het Gouden Pand, een straat in Appingedam, waar de koopman Jan Blaupot woonde. Het nuttigen van aardbeien werd de belangrijkste verbindende factor. De Blaupotdag vond plaats in juni of juli, de tijd van aardbeienpluk.

In de 18de eeuw kende ook Appingedam zogenaamde nabuurschappen (gilden). Deze boden hulp in geval van nood en dood. Zo ook aan het Gouden Pand. Op den duur wijzigde zich het karakter van de nabuurschappen. Deze veranderden van sociale organisaties in gezelligheidsverenigingen.

Het feit dat Jan Blaupot 300 gulden naliet om van de rente eens per jaar een bijeenkomst te houden, zal ertoe hebben bijgedragen dat het Gouden Pand zo lang de herinnering aan het nabuurschap levend hield. Het werd de basis van de zogenaamde Blaupotvereniging, organisator van het Blaupotfeest.

De verslagen in het nabuursboek getuigen van een hechte gemeenschap. Bij toerbeurt kwam men bij een van de buren bij elkaar. Daarbij werd het 'testament van de overleeden Jan Blaupot' voorgelezen. Het voordragen en zingen van zelfgemaakte gedichten, het houden van nachtelijke wandelingen, het uitsteken van de Blaupotvlag met daarop de zinspreuk 'nos jungent fragariae' (de aardbeien verbinden ons), een gezamenlijk abonnement op de Damster Courant behoorden tot de Blaupottraditie. Maar het verorberen van een grote hoeveelheid beschuit met aardbeien en suiker, waarvoor door 'buur' D. Hemmes twee zilveren suikerstrooiers waren gemaakt, groeide uit tot het hoogtepunt van het feest.

Sinds 1967 kwam de buurt in restaurant De Groene Weide bijeen. In de jaren '70 veranderde het Gouden Pand van karakter. De onderlinge band werd minder hecht. Zo kwam er een einde aan het Blaupotfeest. Het archief, waaronder het in perkament gebonden Nabuursboek van het Gouden Pand, werd door de vereniging in bruikleen afgestaan aan het toenmalige Gewestelijk Historisch Museum, nu Museum Stad Appingedam. Deze bewaart de herinnering aan het Blaupotfeest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.