kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bisdom Utrecht

Gesticht in 695 door paus Sergius I; viel onder het aartsbisdom Keulen. Willibrord was de eerste bisschop.

Bisschop Bernulf van Utrecht (1027-1054) kreeg in 1040 samen met het Domkapittel van Hendrik III, koning van Duitsland, zoon van de in Utrecht overleden Koenraad II, een landgoed in villa Cruoninga (in het kerspel Groningen) en bovendien in 1046 het jus forestense in het graafschap Drenthe, waartoe Groningen met het omliggende Gorecht behoorde. Sindsdien oefende de bisschop van Utrecht daar de grafelijke macht uit.
Wegens de tegenwerking die hij ondervond, zijn drukke werkzaamheden, het gebrek aan geld en de grote afstand tot Drenthe en Groningen was de werkelijke macht van de bisschop meestal zeer gering. In principe handelden sinds bisschop Hartbert van Bierum de prefect van Groningen en de kastelein van Coevorden als ambtenaren namens hem, maar dezen streefden vooral naar het erfelijk maken van hun macht. Bisschop Frederik van Blankenheim maakte hieraan een eind.

Ook de stad Groningen trad zeer zelfstandig op en had meestal geen boodschap aan haar landsheer en zijn vertegenwoordiger. Slechts wanneer zij in het nauw gebracht werd, deed zij een beroep op de bisschop, bijv. tijdens de bedreigingen door Albrecht van Beieren, Filips de Goede, Karel de Stoute en Albrecht en zijn zoons.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.