kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

biologische landbouw

Landbouw waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. De biologische landbouw in de provincie Groningen is, net als in de rest van Nederland, bescheiden van omvang. In 1998 was in Groningen 891 ha landbouwgrond (een half procent van het totaal) in gebruik voor de teelt van biologische producten (Nederland: 20.000 ha, d.w.z. 1%).

De provincie telde in 1998 38 biologische landbouwbedrijven (Nederland 705). Hoewel bij de reguliere landbouw in Groningen de akkerbouw sterk vertegenwoordigd is, gaat het bij de biologische landbouw in de provincie vooral om melkveebedrijven (driekwart van het areaal).

Al is de omvang van de biologische landbouw bescheiden, toch is er in dit deel van de landbouw sprake van groei. Een groei die door de geringe omvang van het begin-areaal in cijfers uitgedrukt een indruk van sterke groei maakt. Zo is sinds midden jaren '80 het areaal biologische landbouw bijna vertienvoudigd. Dit houdt tevens in dat er telkens
reguliere bedrijven in omschakeling zijn. Een regulier bedrijf moet eerst enkele jaren biologisch telen, voordat de producten als 'biologisch' (met EKO-keurmerk) mogen worden verkocht. In 1998 waren er in Groningen zes bedrijven in omschakeling (Nederland 130). Ook hier gaat het voornamelijk om melkveebedrijven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.