kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Binnenstad Beter

Plan van de Gemeente Groningen waarin verschillende maatregelen met betrekking tot het openbaar vervoer, het
parkeren en winkelwandelgebied zijn uitgewerkt. Binnenstad Beter werd in 1996 afgesloten met het festival A Star is Born.

Onderdeel van Binnenstad Beter is het door Mecanoo Architekten uitgewerkte masterplan Ruimte voor Ruimte, dat spelregels biedt voor beter toezicht en beheer en voorstellen doet voor inrichting en straatmeubilair. Als gevolg ervan heeft de binnenstad een nieuw plaveisel van gele steentjes gekregen en is extra aandacht geschonken
aan de vormgeving van straten en pleinen.
Ook de realisatie van de nieuwe Waagstraat maakt deel uit van de aanpak van Binnenstad Beter. . . .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.