Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bierbrouwerijen

Reeds in de Middeleeuwen was het brouwen van bier in Groningen een belangrijke economische activiteit. Uit het oudste bewaard gebleven stuk van het brouwersgilde uit 1424 blijkt dat er 273 leden stonden ingeschreven; in 1436 was dit tot 562 opgelopen. Dit maakte het brouwersgilde tot het grootste en het machtigste van de gilden.

Niet alle leden waren actieve brouwers; het gildelidmaatschap bood zekerheid en opende voor zijn leden de weg naar het stadsbestuur. Met de bedrijfstak waren dan ook namen als Clant, Sickinghe, Jarges, Lewe en Rengers verbonden.

Na de Reductie (1594) waren er ca. tachtig brouwerijen in de stad gevestigd. De stad had hieraan een grote bron van inkomsten (accijnzen en lidmaatschapsgeld van de gildeleden). Er werden dan ook maatregelen afgekondigd om de eigen brouwerijen te beschermen. Op de invoer van buitenlands bier (uit bijv. Hamburg) werden afzonderlijke
accijnzen geheven.

Omdat Groningen het stapelrecht had werd in 1473 de 'biermijl' ingesteld: in de Ommelanden mocht geen ander bier verkocht worden dan het stad Groninger bier. Enkele later in de provincie opgerichte brouwerijen moesten aan het stadsbestuur compensatie betalen. Naar het hele land werd het Groninger bier, waaronder het beroemde kluin, uitgevoerd.

De grondstoffen voor bier werden wel uit de Ommelanden betrokken (gerst, haver en tarwe), maar ook uit Westerwolde en Noord-Drenthe (Peizer hopbel).

Het benodigde water was afkomstig uit de (Drentsche) A, daarom concentreerden zich veel brouwerijen rond het Hoge- en Lage der A. De voormalige brouwerij De Sleutel, nu een café, resteert hier nog.

De Bataafs-Franse tijd maakte een eind aan de gilden en het stapelrecht en in de provincie kwam ook een brouwindustrie tot stand. In de 18de eeuw had zich echter al een daling in de bierconsumptie ingezet, als gevolg van concurrentie van dranken als koffie en thee. In 1819 stonden er provinciaal nog 39 brouwerijen geregistreerd, honderd jaar later waren dat er nog maar drie. De laatste Groninger brouwerij, 'Keizer Barbarossa', sloot in 1965 haar poorten.


Eerste pageview van vandaag: 1