kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bevolkingsregister

De eerste bevolkingsregisters dateren van 1811. Als men over de tijd daarvoor iets wil weten, is men aangewezen op de doop- en trouwboeken, zoals die bijgehouden werden door de kerk.

Wat Noordbroek betreft, zijn bewaard gebleven:
van de Hervormde Kerk: doopboeken 1624 - 1636 en 1640 tot 1811, trouwboeken 1624 tot 1673, 1679 - 1703 en 1705 - 1811.
Register van aangegeven lijken: 1806-1811.
Van de Doopsgezinde Gemeente: geboorten 1717 tot 1811, huwelijken 1784 tot 1808 en overlijden 1788 tot 1811.

Wat Zuidbroek betreft:
Doop- en trouwboeken van de Hervormde Kerk van 1701 tot 1811.

Verder kan men namen van voorouders vinden in oude akten, vonnissen, lijsten van verpondingen enzovoort.

Dr. P. Bos uit Amsterdam heeft uit de rechterlijke archieven van 1602 tot 1699 een alphabetische lijst samengesteld van alle namen die in de huwelijkscontracten van Noordbroeksters voorkomen. Een exemplaar van die lijst wordt bewaard op het gemeentehuis.

De loop van de bevolking
Jaar Noordbroek Zuidbroek Samen
1811 1486 1338 2824
1830 1823 1597 3420
1850 1924 1900 3824
1886 2540 2578 5118
1910 2202 2836 5038
1964 1931 2727 4658
1971 (volkstelling) 4835

In 1811 stonden er in Noordbroek 299 woningen en in Zuidbroek 258. Bij de volkstelling van 28 februari 1971 waren er totaal 1585.

In het archief vonden wij nog een lijst waarop alle woningen voorkomen die in 1809 in Noordbroek stonden met gegevens omtrent vensters en deuren. Enkele voorbeelden daaruit:
het huis nr. 2 van Edzo Eppes had 10 vensters, 2 gewone deuren en 1 baanderdeur;
nr. 22 van Ties Woldhuis had 4 vensters en 1 deur;
nr. 25 van Remt E. Hamster had 11 vensters, 3 gewone deuren en 1 baanderdeur;
nr. 171 van Luitjen Boelema had 12 vensters, 2 gewone deuren en 1 baanderdeur;
nr. 193 van J. ten Doornkaat had 11 vensters en een venster boven de deur, verder 2 gewone deuren en een baanderdeur;
nr. 198 van Meindert H. Haikens had 14 vensters, 2 gewone deuren en 1 baanderdeur;
nr. 262 van C.H. Gockinga had 15 benedenvensters, 14 bovenvensters, 3 gewone deuren en 1 baanderdeur.
Het huis van Gockinga had de meeste vensters.
Er waren twee woningen met 2 vensters en eenentwintig met 3 vensters.
Vierennegentig woningen hadden maar 1 deur.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.