kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

beul

Scherprechter, uitvoerder van lijfstraffelijke vonnissen. De stad Groningen kende al in de 16de eeuw scherprechters (bijv. in 1545 Bartholomeus van Havelte, in 1548 Hans van Gulyk). De Groninger beulen werkten ook in de Ommelanden en in Drenthe. In de 17de en 18de eeuw warten er scherprechterfamilies, zoals Haevestadt en Snijder. De veranderende opvattingen over toepassing van dood- en lijfstraffen maakten dat in 1850 alle scherprechters eervol ontslagen werden.

De laatste in Groningen ter dood veroordeelde was Okke Geerts Kluin in 1838. Incidenteel waren nadien echter toch nog scherprechters werkzaam, totdat de doodstraf in 1870 uit de Nederlandse burgerlijke (niet de militaire) strafwet verdween.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.