kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Berlage in Groningen

Hendrik Petrus (Amsterdam 1856 - 's-Gravenhage 1934) Befaamd architect en bouwkunstvernieuwer, is van belang geweest voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Groningen en bouwde bovendien in de stad en de provincie.

Berlage's Villa Heymans aan de Ubbo Emmiussingel (1894) valt op door soberheid en nadruk op de constructie.

In Berlage's niet uitgevoerde uitbreidingsplan voor Groningen uit 1928 (i.s.m. directeur Gemeentewerken H.P.J. Schut) speelde het verkeersaspect een grote rol; nieuwe woonwijken, groenvoorzieningen en parken moesten goed bereikbaar zijn, industrie- en handelsterreinen gunstig gelegen t.o.v. spoorwegen, kanalen en verkeerswegen. In 1932 presenteren Schut en Berlage, die op zijn beurt de basis vormt voor het uiteindelijk vastgestelde plan Bloemers-Schut (1936). Overigens is de wandel en fietsbrug over het Verbindingskanaal, gerealiseerd bij de bouw van het Groninger Museum in de Zwaaikom, door Berlage al voorgesteld.

Het gemeentehuis van Usquert uit 1928-30 behoort tot de laatste werken van Berlage's oeuvre. De toren, die het bouwwerk een sterk verticaal accent geeft, werd naar verluidt gedeeltelijk door de architect zelf bekostigd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.