kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Berend Jager

Berend (B.) Jager (Zandeweer 1884 - Groningen 1945) was een Nederlandse architect in de stijl van de Amsterdamse School, gevestigd in Uithuizen, vooral werkzaam in Groningen.

Berend Jager was een zoon van de grofsmid Sibolt Jager en van Geeske van den Berg, een vroedvrouw. Hij was bouwkundig opzichter van de gemeente Kantens en van 1917 tot 1923 gemeenteopzichter van Uithuizen. In 1921 werd hij tevens opzichter van de gemeente Usquert.

Op verzoek van het gemeentebestuur van Usquert maakte hij in 1927 een plan voor een nieuw raadhuis. Zijn schetsen vielen echter blijkbaar niet in goede aarde, want in plaats daarvan werd de opdracht voor het ontwerp van het gemeentehuis gegund aan "Nederlands grootsten bouwmeester van den tegenwoordigen tijd", de architect H.P. Berlage (1856-1934). Als uitvoerend architect begeleidde Jager tussen 1928 en 1930 de bouw van het pand.

Jager was ook actief in het lokale verenigingsleven van Uithuizen, onder meer als penningmeester van de VVV. Daarnaast was hij de plaatselijke verzekeringsagent voor het Amsterdamse Algemeen Onderling Waarborg Genootschap Renovatum.

Jager bouwde in interbellumarchitectuur en een variant van de Amsterdamse School (o.a. de gereformeerde kerk van Kantens, 1932). Kenmerkend voor veel van zijn werk zijn de gebroken kapvormen (boerderij 'Lindenhorst', Spijk; 1925, en 'Garsthuizer Voorwerk', Uithuizen; 1928).

De meeste door hem ontworpen panden staan op het Hogeland, waar onder andere kerkgebouwen, boerderijen, winkels en vooral woningen van zijn hand zijn te vinden. Een aantal daarvan is aangewezen als rijksmonument.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.