kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Berend Bymholt

Berend Bymholt (1864 Veendam - 1963 Amsterdam) was onderwijzer te Veendam, bestuurlijk actief in de Sociaal Democratische Bond, bewonderaar van Multatuli, schreef Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894) en amateurschilder.

Hij richtte vermoedelijk de SDB-afdeling Veendam op (1887). In 1888 werd Bymholt mederedacteur van het blad Multatuli. Onafhankelijk Weekblad. Dit blad had een atheïstische inslag en steunde het socialisme. Na drie maanden werd het blad omgedoopt tot Morgenrood. Bymholt was medewerker aan het Groninger Weekblad en aan de Veendammer Courant. Evenals Multatuli hechtte hij grote waarde aan de opvoeding als middel voor verbetering van de maatschappij. Hij schoof in zijn denken steeds verder op naar het anarchisme.

Een onverwachte kant van Bymholt is dat hij vanaf omstreeks 1902 schilderde. Waarschijnlijk landschapjes en portretten, die hij soms thuis of elders exposeerde en onder partijgenoten probeerde te verkopen. Zijn theoretische interesse voor de kunst blijkt uit een aantal artikelen.
Hij had ook literaire aspiraties en schreef onder meer de novelle De zoon van den werkman (Veendam 1887?) en de bundel Takken en twijgen, bloemen en bladen (Nijmegen 1895) met gedichten, schetsen en novellen. De Nieuwe Gids nam in 1916 zijn 'Dorpsherinneringen' op. Ook in Anarchist en Voorwaarts zijn gedichten van hem opgenomen.

Bymholt overleed op 83-jarige leeftijd, in behoeftige omstandigheden en praktisch vergeten in de Watergraafsmeer. Zijn vrouw stierf enige maanden later. Het oordeel van Vliegen uit 1905 'vooral bekend om zijn werk Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland' geldt ook nu nog. Dit boek is nog steeds een onmisbare bron voor de geschiedschrijving van de vroege Nederlandse arbeidersbeweging.

Websites:
• socialhistory.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.