kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Beleg van Groningen 1672

Belegering van de stad Groningen in de zomer van 1672 door de bisschop van Münster, Bernhard van Galen. De Republiek der Verenigde Nederlanden werd belaagd door Frankrijk, Engeland, Keulen en Münster. De bisschop van Münster, spottend Bommen Berend genoemd, richtte zich vooral op de noordelijke gewesten.

Op 22 juli lagen zijn legers voor de stadsmuren. Vijf weken duurde dit beleg, waarbij de Münsterse troepen Noord-Drenthe en het Westerkwartier plunderden. Grote delen van de omgeving van de stad werden in opdracht van Gouverneur Rabenhaupt ter verdediging onder water gezet. Na Aduarderzijl, Oosterhogebrug en Ruischerbrug verloren te hebben, verliep het vijandelijke leger geleidelijk. Op 27 augustus waren de loopgraven verlaten. De bevrijding werd op 2 september in de Academiekerk gevierd. Vanuit Groningen werden vervolgens de andere belegerde vestingen, zoals Winschoten, Oudeschans en Coevorden, ontzet.

Groningens Ontzet is sindsdien - met een onderbreking tussen 1795 en 1837 - herdacht en gevierd. Vele geschriften, redes, toneelstukken en spektakels zijn er aan gewijd. De 28ste augustus is nog steeds een feestdag in de stad.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.