kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

beheersgebied

Deel van de ecologische hoofdstructuur, waarbij de boer vrijwillig een beheersovereenkomst afsluit voor instandhouding of ontwikkeling van natuurwaarden. Hoe zwaarder de beperkingen in de normale bedrijfsvoering, des te hoger de vergoeding. Het natuurgerichte beheer moet leiden tot kruidenrijkere en bloemrijkere (randen
van) gras- en bouwlanden en herstel en/of terugkeer van de bijbehorende (avi)fauna.

De Winsumermeeden en Sauwerdermeeden vormen een beheersgebied van ruim honderd ha met als doel gunstige omstandigheden voor weidevogels te creƫren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.