Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Beerta

Dorp in de gemeente Reiderland, tevens hoofdplaats, gelegen ten noordoosten van Winschoten en 7 km verwijderd van de Duitse grens. Vóór 1990 was Beerta hoofdplaats van de gelijknamige gemeente met als overige dorpen en
gehuchten Nieuw-Beerta, Beersterhoogen, Drieborg, Oudedijk, Oude Statenzijl, Nieuwe Statenzijl en Ulsda.

Van 1-1-1990 tot 1-7-1991 heette ook de nieuwe gemeente (Beerta vergroot met Finsterwolde en Nieuweschans)
Beerta, nadien Reiderland.

Tot het oude grondgebied behoren de Kroonpolder sinds 1696 en de Stadspolder sinds 1740, voorts delen van de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder.

Beerta ligt aan het Beersterdiep of Beersterdiep, dat in het zuiden in verbinding staat met het Winschoterdiep. Naar het noorden gaat de naam over in Hoofdkanaal, Boezemkanaal en Nieuwe Buitengeul van Reiderland; komt uit in de Buiten-Aa in de Dollard.

Ten zuidoosten van het langgerekte dorp lopen de spoorlijn Groningen-Nieuweschans, de rijksweg A7 en de Westerwoldsche Aa richting Duitsland; de rivier vormt de rijksgrens.

De aan St-Bartholomeus gewijde kerk (1506) is een laat-gotisch zaalgebouw, in 1956-1961 gerestaureerd. De vrijstaande toren dateert uit 1806. De kerk bezit een preekstoel uit het tweede kwart van de 17de eeuw en een in 1862 door P. van Oeckelen gebouwd orgel.

In de crisisjaren waren de verhoudingen tussen de arbeiders en de boeren zo gespannen, dat de gemeenteraad in handen van de communisten kwam. De situatie werd zo nijpend, dat een regeringscommissaris werd aangesteld. Deze had bepaalde bevoegdheden om direct handelend op te treden en was van 1933 tot 1935 in functie.

In de 13de eeuw heette de plaats Berethe, afgeleid van bêre = schuur, huis; betekenis: huizengroep.

Schimpnamen voor de inwoners: Knollentrekkers, Knollen en Baarvekoppen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 3.