kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Beeldenstorm in Groningen

Zuivering van de kerken van heiligenbeelden, uitgevoerd in 1566. In tegenstelling tot andere gewesten is de
Beeldenstorm in Stad en Lande vrij geruisloos uitgevoerd. In Groningen had het stadsbestuur de Broerkerk (Broerenklooster) aan de gereformeerden toegewezen, die deze met stedelijke hulp zuiverden en inrichtten voor
hun eredienst. In de Ommelanden namen vooral jonkers en pastoors het voortouw bij de zuivering. Vernielingen zijn nauwelijks toegebracht.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.