kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

baptisme

Van Latijn baptisma = doop. Stroming, waarvan de volgelingen (baptisten) om principiële redenen de kinderdoop afwijzen en hechten aan de bediening van het sacrament van de doop door onderdompeling, zulks na belijdenis van het geloof. Naar hun oordeel zijn het de gelovigen, die de 'geroepen' gemeente des Heren vormen, en als gelovige
wordt de mens door de doop in het volk des Heren opgenomen. Baptisten zijn verwant aan de doopsgezinden, maar ze zijn rechtzinniger in de leer.

De eerste baptisten traden sinds 1612 op in Engeland. In de 19de eeuw werd in Europa en vooral in Nederland het
baptisme verspreid onder invloed van de Hamburgse bijbelverkoper J.G. Oncken (1800-1884). Een volgeling van Oncken doopte onder anderen dominee J.E. Feisser te Gasselternijveen.

In 1881 kwam de Unie van Baptistengemeenten (oorspronkelijke naam: Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen) tot stand. Bij deze unie zijn nu ongeveer tachtig baptistengemeenten aangesloten, waaronder een achttal in de provincie Groningen. Van grote betekenis is hun evangelisatiearbeid in de Gronings-Drentse Veenkoloniën geweest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.