Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Babbelaar

Geul in het Lauwersmeer tussen de voormalige zandplaten Blikplaat en Hoge Zuidwal; komt uit in de Slenk. In het zuiden vertakt zij zich in Middelgat en Rechteind ter weerszijden van de Kollumerwaard.


Eerste pageview van vandaag: 1