Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Aylkema

Aylkema (tho Rasquert) Adellijk geslacht te Rasquert. Hidde Aylkema, alias Scheltema, wordt vanaf 1464 als hoofdeling aldaar vermeld.

Zijn zoon Asinga Aylkema, ook tho Rasquert of in den Ham genoemd, volgde hem op. Door zijn huwelijk met de weduwe van Abbe Heemstra werd hij tevens hoofdeling te Loppersum. Hij was een trouw aanhanger van de Saksische hertogen. In 1537 stierf hij op zeer hoge leeftijd.

Zijn erfdochter Beetke van Rasquert (Ewsum) volgde hem in al zijn bezittingen op. Met haar stierf het geslacht
uit.


Pageviews vandaag: 2.