kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Arnold Hendrik Koning

Arnold Hendrik Koning I (Groningen 1784 - Wedde 1850) was een notaris en amateurschilder. Arnold Hendrik Koning II (Winschoten 1860 - Voorthuizen 1945) schilderde landschappen in een ingetogen impressionistische stijl. Arnold Hendrik Koning III (Wedde 1839 - aldaar 1926) was burgemeester, notaris en richtte in 1893 de Bond van Orde door Hervorming op waarmee hijntegenwicht wilde bieden aan de Sociaal-Democratische Bond, om daarmee het oprukkend socialisme een halt toe te roepen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.