kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

armenschool

School voor kinderen van bedeelde ouders. Deze ouders, behorende tot de laagste stand, waren niet in staat het
onderwijs voor hun kinderen te bekostigen. Daarom werden er naar het voorbeeld van andere steden in 1756 door het stadsbestuur van Groningen, ter ontlasting van de diaconie, twee openbare diaconiescholen opgericht; het
onderwijs was hier gratis.

Om nuttige leden van de maatschappij te worden dienden deze jeugdigen onder meer te worden onderwezen
in de gronden van de letterkunde, religie en goede zeden. De 'poincten en articulen' werden uitvoerig vastgelegd in een Ordre op de arme schoolen in Groningen.

In 1817 kwamen er nog eens twee stadsarmenscholen bij voor kinderen van onbedeelde maar behoeftige ouders van alle christelijke gezindten.

De armenscholen werden in 1857 ten gevolge van de Wet op het lager onderwijs vervangen door openbare gewone lagere scholen.

Onbedeeld

bn. niet bedeeld, niet voorzien van, niet gezegend met hetgeen in de bijstaande bepaling met het voorz. van wordt aangewezen : hij is arm en onbedeeld van rang!

inz. met de ontkenning : niet onbedeeld van iets, er tamelijk wel van voorzien : hij is niet onbedeeld van aardsche goederen;

Geene bedeeling uit de armenkas ontvangende, niet ten laste van 't armbestuur: hij heeft dezen winter altijd werk gehad en is daardoor onbedeeld gebleven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.