kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

arbeidsparticipatie

Het aandeel van de bevolking tussen 15 en pensioenleeftijd dat tot de beroepsbevolking behoort. De nettoparticipatiegraad slaat alleen op het aandeel van de mensen die echt werk hebben. Bij de Brutoparticipatiegraad worden ook de werkzoekenden meegeteld.

In 1997 was de brutoparticipatiegraad in Groningen 61% (Nederland 65%), terwijl de nettoparticipatiegraad 55% is (Nederland 61%).
Sinds de jaren '30 is de totale participatiegraad niet echt veel veranderd, maar wel de verdeling naar geslacht. De participatiegraad van mannen is afgenomen, terwijl die van vrouwen flink is gestegen. In 1930 was in Groningen slechts een kwart van de vrouwen actief op de arbeidsmarkt en van de mannen 94%. Alleen voor vrouwen was de participatiegraad toen iets lager dan in Nederland. In 1997 was de nettoparticipatiegraad van mannen 67% (Nederland 74%) en van vrouwen 43% (Nederland 47%). De lagere participatiegraad in Groningen wordt veroorzaakt door het grote aantal studenten en doordat relatief veel mensen een VUT- of WAO-uitkering hebben. Met name in Oost-Groningen ligt de participatiegraad laag.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.