kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Appèlbergen

Bos ten oosten van Glimmen in de gemeente Haren; bevat tevens een zandverstuiving in het midden en een moeras in het oosten. In de lengterichting wordt het complex doorsneden door een zandweg, de Hoge Hereweg, circa 1 km lang. Midden op dit parcours ligt aan de westkant een paviljoen met speeltuin. Appel duidt op sparappels,
appèl op de voormalige militaire functie (oefenterrein). Het gebied is een ontspanningsoord voor Groningen en Haren en omgeving.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.