kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Anthony Brummelkamp

Anthony Brummelkamp jr. (Hattem, 5 januari 1839 - Den Haag, 15 januari 1919) was een christelijk gereformeerd predikant in Alkmaar (1876-1879) en Groningen (1879-1887, emeritaat). Brummelkamp werd in 1888 benoemd tot hoofdredacteur van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant, politicus en journalist. Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in 1888 was hij de antirevolutionaire tegenkandidaat van de hervormde J.D. Veegens, die kamerlid en later minister van Landbouw was.

Brummelkamp jr. heeft een theologische opleiding gehad aan de Theologische School in Kampen waar zijn vader Anthony Brummelkamp hoogleraar was.

Na de fusie tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduits Gereformeerde Kerk (Dolerende) in 1892 behoorde Brummelkamp tot de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Hoofdredacteur Nieuwe Groningse Courant van 1887 tot 1897.

Hij was van 1897 tot 1918 Tweede Kamerlid voor de ARP.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (30 augustus 1905).

Anthony Brummelkamp jr. hertrouwde na het overlijden van zijn echtgenote (Anna Gerardina Wttewaall van Stoetwegen) met een dertig jaar jongere vrouw (Judith Esser). Door zijn eerste huwelijk was hij een schoonzoon van de conservatieve burgemeester en Tweede Kamerlid Henri Assuërus Wttewaall van Stoetwegen. Van een achterkleindochter van deze trad hij als voogd op, het latere CHU-Tweede Kamerlid Christine Wttewaall van Stoetwegen.
Voorts was hij een schoonbroer van het Tweede Kamerlid Victor Henri Rutgers, evenals hijzelf van de ARP.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.