kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Anna Varwersgasthuis

Gasthuis aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat te Groningen. Gesticht in 1635 door Anna Varwers, weduwe van Andrijes Jaspers. De weduwe Jaspers liet aan de voorkant van haar hof aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat een woning bouwen om daarin vijf of zes behoeftige vrouwspersonen te laten wonen.

Een gevelsteen herinnert hieraan: 'Tot Godes Eer ent Tot der Weduwen Onderhout Vrou Anna Varvers Heeft Deez Woning Hyr Gebout. Anno 1635.'

In 1971 betrok de laatste oude dame een kamer in het gasthuis tegen een inkoopsom van vijfhonderd gulden.
Daarvoor genoot zij vrije woning, vrij gebruik van gas en een maandelijkse uitkering uit het fonds dat Anna Varwers destijds had opgericht.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.