kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Amsterdamse School in Groningen

De expressionistische architectuur van de Amsterdamse School was in de jaren '20 en '30 in Groningen dermate
populair, dat Groningen bij uitstek een Amsterdamse School-stad is. Wel doet de stijl zich er vooral voor in een verzakelijkte variant.

De reden van die populariteit moet mogelijk worden gezocht in een redelijk vooruitstrevend architectuurklimaat ter stede en een gemeentelijke voorkeur voor deze stijl. Bovendien heeft een aantal van de architecten die zich in Groningen vestigden gewerkt bij een Amsterdamse School-architect in het Westen of een opleiding gevolgd bij de hoofdstedelijke VHBO, destijds een Amsterdamse School-bolwerk. In de provincie, in het bijzonder het Hogeland, zorgde een economisch voorspoedige positie van de (boeren)-bevolking en een van oudsher vrij progressieve houding ervoor dat de Groninger variant van de Amsterdamse School voet aan de grond kon krijgen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.