kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 22-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ambtgeld

Belasting, geheven ten tijde van de Republiek tot 1806 en te betalen door degene die een ambt ging bekleden. Deze belasting werd ook aequivalent genoemd. De hoogte van de ambtgelden was vaak vele duizenden guldens, zodat de kandidaat-ambtenaren daarvoor geld moesten lenen. Hoewel het ambtgeld aan de overheid betaald behoorde te worden, verdween veel in de zakken van de zittende bestuurders.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.