kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ambachtsschool

Voorloper technisch onderwijs. De praktische Ambachtsschool te Groningen startte in 1872 als eerste ambachtsschool van de provincie. In het eerste decennium van de 20ste eeuw volgden Winschoten, Veendam
en Appingedam.

De Vereniging van Industriëlen en Werkbazen, een afsplitsing van het Groninger Departement van Nijverheid, stichtte de school in Groningen. In 1884 kreeg het een eigen nieuw gebouw aan de Noorderbinnensingel. De eerste jaren was de school alleen toegankelijk voor zonen van ambachtslieden. Tot 1885 werd alleen praktisch onderwijs gegeven. In 1923 vertrok de school naar het Bernouilliplein. De naam veranderde in 1952 in Technische School. In
1958 verhuisde de opleiding als J. van der Laanschool naar de Antillenstraat. Gelijktijdig met het eeuwfeest breidde de school uit met een tweede technische opleiding aan de Van Schendelstraat, de school voor beroepsvoorbereidend onderwijs De Wijert. De J. van der Laanschool kreeg in 1989 de naam Leonardo da Vincischool en fuseerde in 1994 met het Rölingcollege. Sinds 1997 draagt het de afdelingsnaam Mondriaan. Het verzorgt basisvorming, VMBO en de internationale schakelklas.

Waar vinden de lezers een foto van deze school? https://hdl.handle.net/21.12105/6030f59e-a6c2-e436-82d3-ceb6e35688b6

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.