kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 22-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ambachtslied

Ambachtslied en -rijm Ambachtsliedjes zijn liederen waarin een aantal beroepen tegen elkaar wordt afgewogen, meestal om uit te maken welke ambachtsman voor een meisje de meest geschikte huwelijkskandidaat zal opleveren. Ze hoorden tot de populairdere Groninger volksliederen.

Het bekendste is wel Haide bollen mit kolle botter dat eindigt met de voorkeur voor een schippertje.

In Mien dochter, wilst toe trouwen, een lied in dialoogvorm (vader - dochter) wordt de voorkeur aan een boer gegeven: n Boer hebben wil ik wel! Zoepenbrij, dat lus ik wel!

Tot het arbeidsrijm kan men zowel de vele scheld- en spotrijmpjes op beroepen rekenen (Sniederdewiet, / Mit scheer op zied, / Mit naal op maauw, / Zo gaat sniederdewiet op sjaauw; Schoumaker pikkedroad, / Naait zo voak n vaalze draad; e.d), alsook de ritmische rijmen die opgezegd werden bij bepaalde werkzaamheden om deze gemakkelijker te laten verlopen (arbeidsliederen), zoals dit karnlied: Botter kaarn, / Dikke stokken, /'t zel wel lokken, /t Zel wel goan, / Nog het ons Annoa /'t Kaarn nait doan.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.