kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 22-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alva

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (beter bekend als Alva) (Piedrahíta in Ávila, 29 oktober 1507 - Tomar, 11 december 1582), derde hertog van Alba, was een Spaanse generaal en landvoogd van de Nederlanden (1567-1573) aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog die het verzet in de Nederlanden
tegen de landsheer Filips II bestreed.

Daartoe richtte hij o.a. de Raad van Beroerten op. Een door Willem van Oranje geleide aanval had bij Heiligerlee in 1568 succes, maar nog in hetzelfde jaar sloeg Alva bij Jemmingen al terug. Ook Oranje's verwachting dat het volk
wel in opstand zou komen, werd geen bewaarheid.

Om het gezag van de koning te versterken legde Alva vaste belastingen op: 1% van alle bezit (als heffing in eens), 10% van de verkoop van alle roerende goederen en 5% van die van onroerende goederen (als blijvende belastingen), bekend onder de 10de, 20ste en 100ste Penning.

Aangezien Alva's geweldpolitiek toch bleek te falen, verving Filips IIhem in 1573 door de meer gematigde landvoogd Requesens.

Alva gaf in 1568 tijdens zijn driedaagse verblijf in Groningen opdracht tot het bouwen van een dwangburcht op het terrein van de Herepoort. De bouw werd echter geteisterd door moeilijkheden: een foutief ontwerp, tegenwerking door het stadsbestuur en financiële problemen. Tot opluchting van de Groningers, die de kosten voor het project
moesten opbrengen, werd de nog onvoltooide burcht in 1577 geslecht.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.