kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alteveer

Veenkolonie tussen Nieuwe Pekela en Onstwedde in de gemeente Stadskanaal; door het Alteveerkanaal verbonden met het Stadskanaal en door de Poortmanswijk met het Pekelerhoofddiep. Een aantal huizen aan de westzijde van het dorp horen echter bij gemeente Pekela. Alteveer wordt ook wel "de Poort van Westerwolde" genoemd. Het heeft 1.165 inwoners in 2019. Het dorp ligt aan weerszijden van de N365 en naast de N366.

Tange-Alteveer
Het dorp wordt ook Tange-Alteveer genoemd. Het woord tange is in Westerwolde gebruikelijk voor een zandrug in de door veen gedomineerde omgeving en is in dit geval gebruikt voor de morene die boven het veen uitstak. De benaming Veld van de Tange voor de gronden op de morene rond het dorp wijst er op dat dat vroeger heidevelden waren.

In Alteveer en even ten zuiden van het dorp (in Höchte) ligt een morene uit de ijstijd. De maximale hoogte van deze morene is tien meter boven NAP. Aan de noordoostelijke zijde van het dorp ligt de zandwinning van H.H. van der Velde B.V. Hier wordt wit zand gewonnen dat is aangevoerd door de voormalige rivier Eridanos. Dit witte zand bevat een zeer hoog kwartsgehalte en wordt bij een dochterbedrijf verwerkt en verpakt tot kwartsfilterzand.

Tange-Alteveer heeft veel armoede gekend. De laatste plaggenhut was tot 1941 bewoond en is na de dood van de bewoonster naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem overgebracht.

In Alteveer is een multifunctioneel dorpscentrum genaamd de Drijscheer, waar sportieve en culturele gebeurtenissen plaatsvinden. Voor dit gebouw ligt een zwerfsteen van 30 ton die in 1979 tussen Alteveer en Tange is opgegraven. Verder was de Coöperatieve aardappelmeelfabriek Alteveer in het dorp gevestigd. Deze is in 1909 gebouwd en is in de jaren 70 van de 20e eeuw gesloten en afgebroken. In Alteveer is het bedrijf Unitel gevestigd, dat in 2001 de telegramdienst van KPN telecom heeft overgenomen. Er is een basisschool: de christelijke basisschool De Höchte. De openbare basisschool 't Zonnedal is in 2015 gesloten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.