kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

almanak

Jaaruitgaven van overwegend klein formaat die behalve tijdrekenkundige en astronomische informatie ook praktische gegevens bevatten. In de 18de en vooral de 19de eeuw werden ze aangevuld met letterkundig, historisch en informatief mengelwerk. Een voorbeeld van dit soort almanakken is de Groninger Volksalmanak.

Andere typen zijn de studentenalmanakken, landbouwalmanakken, regeringsalmanakken en de zeer populaire almanakken van Hazelhoff (1814-1939; laatste titel: Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak) met o.a. de paarden- en beestenmarkten.

De oudst bewaarde Groninger almanak is die van N. Mulerius uit 1604 (zie Gerhard Ketel). Van deze almanak zouden in 1619 al meer dan 10.000 exemplaren zijn gedrukt. Vooral in de eerste helft van de 19de eeuw circuleerden in Groningen tientallen almanaktitels. Zij hebben wezenlijk bijgedragen tot het ontplooien van de Groninger dialectliteratuur.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.