kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alma of Heralma

Verschillende families in de Ommelanden, waarvan de naam voortleeft in een aantal borgen en heerden.

1. Geslacht dat komt uit de omgeving van Bedum. Garment Alma (gest. 1507/1514) en Eppe Alma (gest. 1496) waren invloedrijke stad-Groninger burgemeesters in de tweede helft van de 15de eeuw. De borg Alma vererfde op een tak van de familie Jarges.

2. Familie te Saaksum, van wie de ridder Redmer (Her) Alma (gest. 1503) de bekendste is. Hij streed in de Saksische oorlogen aan de zijde van de stad Groningen en voerde in 1498 de stedelijke troepen aan tegen Albrecht van Saksen. De borg Heralma te Saaksum kwam na zijn dood op zijn schoonzoon Eise Jarges. Zijn nicht of tante Ayle Her Alma, weduwe van Hidde Aylkema, schonk in 1478 land in Westeremden aan het fraterhuis in Groningen.

3. Familie die komt uit Rasquert. Focke Alma komt vanaf 1447 aldaar voor. Zijn weduwe stichtte een vicarie te Baflo en schonk een missaal. Jemme Alma (gest. ca. 1543) was raadsheer te Groningen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.