kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-02-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alle Derks

Alle Derks (Meeden 1670 - ? 1733), koopman en leerlooier te Groningen in de Guldenstraat, vermaner (1699-1711) en oudste (1711-1733) van de Groninger Oude Vlamingen te Groningen.

Hij was een zoon van de Oud-Vlaamse doopsgezinde oudste Derk Alles. Hij trouwde op 10 januari 1692 met Aaltje Izaacs Cremer uit Deventer. In 1699 werd hij door zijn vader tot leraar bevestigd en op 3 juni 1711 tot oudste door Jan Krien(t)s. Op 3 juni 1711 was hij zijn vader Derk Alles opgevolgd als oudste van de Groninger Oude Vlamingen, een functie die hij tot aan zijn dood, in 1733, zou blijven vervullen.

Alle Derks was in 1710 en volgende jaren de drijvende kracht achter de hulpverlening aan de om hun geloof uit Zwitserland vertrokken doopsgezinden in Groningen. Anders dan zijn Deventer evenknie Steven Cremer, die ook nog een aangetrouwde neef van hem was, heeft Alle Derks geen blijk gegeven van beïnvloeding door de Zwitsers.

Doopte in 1713 in Uithuizen een gereformeerde opnieuw en geraakte daarover in conflict met Alberda van Nijenstijn, de redger. De laatste verzocht de uitlevering van Derks aan het stadsbestuur van Groningen, waarnaar deze was uitgeweken. Derks kon het stadsbestuur genoegzaam inlichten, zodat de redger geen gehoor werd verleend.

Alle Derks werd in 1713 door de overheid vervolgd wegens het dopen van de hervormde 30-jarige jongeman Gerrit Berends te Uithuizen. Alle rechters in de Ommelanden kregen de opdracht ( op grond van de resolutie van 2 juli 1714) om hem te arresteren en de vergaderplaatsen van de Mennisten te sluiten, maar onbevreesd bleef hij zijn werk als oudste voortzetten. Deze desbetreffende resolutie bleef zonder gevolg. Alle Derks bleef in zijn ambt.

In 1723 reisde hij met Albert Willems naar Polen met het doel om daar doop en Avondmaal te bedienen en er oudsten te bevestigen, maar keerde later in Groningen terug.

Hij zorgde voor een nieuwe uitgave van de in doopsgezinde kring veelvuldig gebruikte Biestkensbijbel. Als dichter van godsdienstige liederen toonde hij enige bekwaamheid door zijn bundels "Lusthof des gemoets" (Groningen 1732) en "Agterhofje" (Groningen 1736) met gezangen, bedoeld om te worden gezongen bij de kerkdiensten van de Oude Vlamingen.

De nakomelingen van Alle Derks noemen zich Medema, Miedema, Medendorp of Miedendorp.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.