Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Aldringa

Het geslacht Aldringa is afkomstig uit Oost-Friesland (Dld) en wellicht teruggaand op één van de eigenerfde families die in de 14de-15de eeuw het Norderland leidden (Aldersna). Eén tak kwam in de 17de eeuw door erfenis in het
bezit van de Osterburg te Groothusen ten noordwesten van Emden, terwijl een andere al in het midden van de 16de eeuw te Groningen opdook. Sinds de 17de eeuw bekleedden leden hiervan functies in het bestuur van de stad en haar jurisdicties.

Waarschijnlijk stammen uit deze tak de Feerwerder Aldringa's, wier nazaten rond 1700 te Niekerk en Faan (Bijma) waren gevestigd.

De laatste Westerkwartierse Aldringa's, Assuerus en Jebbo, waren de ooms van Rudolf de Mepsche van Faan en hun bezittingen vormden de basis van diens latere machtspositie.


Hoewel de Oost-Friese Aldringa's tot de derde stand (eigenerfden) werden gerekend, waren hun Ommelander verwanten jonkers, een titel die sommige stad-Groninger Aldringa's soms ook voerden. Het geslacht Aldringa stierf in het midden van de 19de eeuw uit.


Pageviews vandaag: 3.