kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albrecht van Saksen

Albrecht III van Saksen (Grimma, 27 januari 1443 - Emden, 12 september 1500), bijgenaamd de Kloekmoedige, was opperbevelhebber van het Rijksleger; in 1488 stadhouder-generaal in de Bourgondische Nederlanden, voogd van Filips de Schone, van 1485 tot 1500 de eerste hertog van Saksen en potestaat van Friesland (1498-1500).

Hij werd in 1498 erfelijk gubernator (stadhouder) en potestaat van de Friese gebieden (waartoe ook Oost-Friesland en de stad Groningen werden gerekend) onder afstand van zijn vorderingen op de Bourgondische hertog en na door de Schieringers in hun strijd tegen Groningen daartoe te zijn benaderd.

Hij wilde Friesland gebruiken als erfdeel voor Hendrik, een van zijn twee zoons, en legde de basis voor de staatsrechtelijke vernieuwing in Friesland.

Tijdens het beleg van Groningen in 1500 werd hij ziek en overgebracht naar Emden, waar hij overleed.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.