kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albrecht van Beieren

Albrecht, hertog van Beieren-Straubing (München, 25 juli 1336 - 's-Gravenhage, 16 december 1404). Ruwaard voor zijn broer Willem V graaf van Holland wegens diens ziekte (1358-1389). Sinds 1389 graaf van Holland en Henegouwen.

Hij probeerde de rechten van de Hollandse graven op Friesland te realiseren en was de eerste die het begrip Friesland waarop de Hollandse graaf aanspraak kon maken, uitbreidde tot de gebieden tussen Lauwers en Wezer, gebruik makend van tegenstellingen die zich in deze gebieden voordeden (Schieringers en Vetkopers).

Albrecht van Beieren, ook wel Aalbrecht was graaf van Holland, Henegouwen en Zeeland en hertog van Beieren-Straubing uit het Huis Wittelsbach.

In 1396 ondernam hij een veldtocht naar Westerlauwers Friesland. Deze tocht werd waarschijnlijk ondernomen als gevolg van het optreden van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, tegen Coevorden of als uiting van de verzoening tussen Albrecht en zijn zoon Willem VI.

Hij liet zich in 1398 huldigen te Stavoren, waarna ook Oosterlauwerse hoofdelingen hun goederen aan hem opdroegen en hij goederen en ambten aan de Vetkopers in leen gaf; zonder succes bleven enkele veldtochten naar Friesland (1399 en 1400). In 1401 sloot hij een wapenstilstand die tot 1410 werd verlengd.

De Schieringers veroverden in 1411 Stavoren, waarna aan de aanwezigheid van de Hollaqndse graaf in Friesland een eind kwam.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.