kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alberthoma

Predikantenfamilie, waarvan alle leden, minstens twaalf, in Groninger gemeenten hebben gediend.

Albertus Alberthoma (Driesum? 1600 - Groningen 1660) was gereformeerd predikant in Lutjegast (1626) en Groningen (1635-1660).
Twee van zijn zonen werden eveneens predikant, te weten Albertus Alberthoma (Groningen 1644 - Groningen 1720), gereformeerd predikant in Appingedam (1672), Emden (1683) en Groningen (1693-1720), en Petrus Alberthoma (Groningen 1649 - Groningen 1711), gereformeerd predikant in Termunten (1674) en Groningen (1679-1711).
Petrus schreef namens de Groninger kerkenraad een kritisch antwoord op een brief van de burgemeesteren, waarin deze zich op het standpunt stelden dat hun, en niet de kerkenraad, de beslissing over het toelaten van toneelvoorstellingen toekwam.

Petrus' zoon Robertus Alberthoma (Groningen 1690 - Groningen 1772) was gereformeerd predikant in Eelde (1715) en Groningen (1721-1769, emeritaat). Van zijn hand verscheen Hooftsom van de Leere der Waarheit die naar de
Godtzaligheid is (1729; 8ste druk in 1770), waarvan de inhoud door hem ook op rijm werd gebracht in vier boeken Onderwijzingsliederen (1730); voorts twee uitvoerige prekebundels, twintig preken over Elia de Profeet
(1736) en 25 preken over Eliza de Profeet (1741); ten slotte een Dagboek (1731), waarin hij in de traditie van zijn vader waarschuwde voor de verleidingen van het toneelspel.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.