kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albert Bolhuis

Albert Bolhuis, (Groningen 1879 - Rotterdam 1920), was coupletzanger, conferencier en humorist onder de naam Albert Bol. Was aanvankelijk timmerman en in deze hoedanigheid bezig met werkzaamheden aan de revuetent van Piet Köhler voor de stedelijke meikermis van 1908 en zong tijdens zijn timmerwerk. Köhler hoorde dat en moet daarop gezegd hebben 'u bent geëngageerd, mijnheer'.

Albert Bols debuut vond daarop later dat jaar plaats in de Scala in 's-Gravenhage in de revue van Henri ter Hall. Het was het begin van een lange reeks voorstellingen op de bühne, gecombineerd met een grote hoeveelheid plaatopnamen in vooral Berlijn en Parijs.
Werd met name bekend door een serie Hannes-voordrachten, humoristische monologen met doordringende stem met nadrukkelijk Gronings accent voorgedragen.

Vaste kreet 'sjak me low' (wat geeft 't).

Albert Bolhuis werd door Henri ter Hall ontdekt en speelde in de eerste revues van Ter Hall. Daar trad hij op onder de naam Albert Bol, zanger van actuele liedjes en voordrager van komisch bedoelde monologen. Daarnaast had hij een eigen gezelschap dat de naam Albert Bol's Ensemble droeg. In 1908 maakte Bol zijn debuut als Hollandse coupletzanger en humorist in SCALA in Den Haag.

In 1913 en 1914 speelde hij de rol van Josias Jefferson in de operette Het farmersmeisje (Das Farmermädchen) van de Hongaarse componist Georg Jarno op een libretto van Georg Okonkowsky. Ook werkte hij deze jaren mee aan programma's van het Klein toneel van Jacobus Hendrikus Speenhoff. Samen met de joodse humorist Louis Contran (Louis Vleeschdrager) treedt Bol in 1916 en 1917 op in de revue Hadt je me maar. Niet alleen Contran schreef teksten voor Bol, maar ook Louis Davids en Tony Schmitz. Daarnaast maakte hij enige tijd deel uit van Vleugel's cabaretspecialiteitengezelschap. Een van zijn bekendste creaties was de figuur Hannes, een Gronings pratend boertje dat op allerlei actuele gebeurtenissen zo zijn commentaar had, van wie vele komische voordrachten op de plaat werden vastgelegd. Bol speelde voornamelijk in het Circus-Variété.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.