kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

AKZO

Akzo Nobel Chemicals B.V., een chemisch cluster te Delfzijl, begon in 1957 met de productie van soda onder de naam Koninklijke Nederlandse Soda Industrie. Het aanboren van steenzout bij Westerlee (1951) en later bij Zuidwending vormde de aanleiding. De zoutwinning maakte de productie van soda in Delfzijl mogelijk door de nabijheid van het zoute Eems-estuarium.

Sodaproductie levert een bijproduct dat niet op het zoete binnenwater mag worden geloosd. In 1958 werd de eerste
chloorfabriek opgericht en in 1959 de eerste zoutfabriek (thans zijn er drie). De grondstoffen worden door een 30 km lange ondergrondse pijpleiding aangevoerd.
Soda vormt de grondstof van onder meer de glas-, papier- en zeepindustrie; ook wordt het gebruikt voor het zuiveren van water.
Het zout wordt o.a. gebruikt voor het maken van chloor, een basisgrondstof voor de industrie (kunststoffen, pvc, cd's, auto-onderdelen, desinfectie drinkwater). Dat begon in 1969.
Na 1970 zijn er nieuwe chemische bedrijven gesticht, deels als joint ventures van Akzo Nobel. Een voorbeeld hiervan is de methanolfabriek die uit aardgas methanol produceert. De grote vraag naar energie leidde tot de bouw van nieuwe warmtekrachtcentrales (Delesto).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.