kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ahrensburgcultuur

Cultuur uit het Laat-Paleolithicum (late Oude Steentijd), (ca. 11.200 v.Chr. - ca. 9500 v.Chr.), genoemd naar vindplaatsen uit het Ahrensburger Tunneldal in de omgeving van Hamburg (Dld).

De Ahrensburg-cultuur is de laatste laatpaleolithische cultuur (Harmburgcultuur, Tjongercultuur) en de directe voorganger van latere mesolithische groepen (Mesolithicum). De cultuur trad op in de laatste koude fase van het late Glaciaal en het begin van het Holoceen.

De mensen van de Ahrensburgcultuur leefden waarschijnlijk hoofdzakelijk van de jacht op rendieren. Kenmerkende vuurstenen werktuigen zijn gesteelde spitsen en grote klingen, zogeheten 'Riesenklingen'. In een latere fase
van deze cultuur zien we steeds vaker pijlspitsen met een mesolithisch karakter optreden.

Vindplaatsen van deze cultuur zijn in Noord-Nederland zeer schaars. In het dekzandgebied bij Hoogezand, aan de rand van het brede dal van de Hunze, ligt een nederzetting die elementen van deze cultuur heeft opgeleverd, waaronder een fragment van een gesteelde vuurstenen pijlpunt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.