kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

agrificatie

Ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen van agrarische grondstoffen voor de productie van met name nonfood-producten. Naast akkerbouwproducten gaat het hierbij ook om andere plantaardige en dierlijke producten en bijproducten. Voorbeelden: de teelt van hennep als grondstof voor papier, van wilgen voor energiewinning, van karwij als grondstof voor kiemremmingsmiddelen voor aardappelen, maar ook de van vroeger bekende teelt van meekrap als grondstof voor verf.

Agrificatie kent zeer uiteenlopende toepassingen: van energiebeheer tot akkerbouw en van milieubeleid tot industrie. Enkele voorbeelden voor Groningen: bij AVEBE wordt aardappelzetmeel gebruikt als grondstof voor lijmen, coatings, bouwmaterialen e.d. Bij Hemp-flax in Oude Pekela wordt hennep verwerkt (vezelproductie).

Doordat het bij agrificatie gaat om biologisch afbreekbare producten, levert het een bijdrage aan een schoner milieu en maakt het een meer duurzame economische groei mogelijk. Tevens biedt agrificatie de agrariër extra mogelijkheden tot teeltkeuze.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.