kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Aggaeus ab Albada

Aggaeus of Agge van Albada (Goënga ca. 1525 - Worms 1587), was een Fries jurist, diplomaat, en (theologisch) spiritualist. Hij was de eerste syndicus van de Ommelanden.

Studeerde in Parijs, Orléans en mogelijk ook in Bourges. Maakte een Grand Tour naar Italië. Van 1553 tot 1559
was hij raadsheer ordinaris in het hof van Friesland en van 1559 tot 1561 syndicus van de Ommelanden. Daarnaast was hij vanaf 1559 assessor bij het Reichskammergericht in Spiers. Wegens zijn Schwenckfeldiaanse opvattingen moest hij deze laatste functie in 1570 opgeven. Hij trad in dienst bij de bisschop van Würzburg en besteedde de laatste jaren van zijn leven aan de vertaling van de geschriften van Caspar von Schwenckfeld.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.