kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

afwatering

Stelsel van waterlopen waardoor overtollig water wordt afgevoerd. De afwatering van de provincie Groningen vindt hoofdzakelijk in noordwestelijke en noordoostelijke richting plaats. Via het Noord-Willemskanaal, het Reitdiep en het Eemskanaal en voorts door de afvoersystemen van de waterschappen wordt het overtollige water van Groningen en het noordelijke deel van Drenthe naar de Waddenzee gevoerd.

Het noordwesten van de provincie watert door de sluizen te Lauwersoog rechtstreeks op de Waddenzee af. Vóór de afsluiting van de Lauwerszee (1969) waterde dit deel van de provincie af op de Lauwerszee via de provinciesluis in het Reitdiep in de Hunsingosluis ten noorden van Zoutkamp.

Een deel van Noord- en het gehele Midden- en Oost-Groningen loost zijn water al lang op de zee: langs de noordkust zijn lozingspunten te Noordpolderzijl, ten noorden van Spijk, te Delfzijl, Termunterzijl, Fiemel en Nieuwe
Statenzijl; op de meeste plaatsen zijn gemalen gebouwd.

Het gebied dat via de Lauwers door de Friese sluis op het Lauwersmeer uitwatert is in 1987 in het waterschap Westerkwartier opgenomen; dít inmiddels iets verkleinde gebied maakt vanaf 2000 deel uit van het Friese waterschap Lauwerswâlden.

Afwateringskanaal

1. Kanaal, waardoor overtollig water wordt afgevoerd (zie afwatering).

2. Ook: Afwateringskanaal van Duurswold, het gekanaliseerde Schildmaar. Loopt van het Slochterdiep bij Schaaphok naar het Schildmeer, het laatste stuk parallel aan de Schildmaarweg. Het tweede gedeelte
start bij Steendam aan de oostkant van het Schildmeer en stroomt langs Tjuchem en Meedhuizen naar het Eemskanaal bij Farmsum.

Uitwateringskanaal
3. Ook: Uitwateringskanaal; brengt het water van de Finsterwolder-, Oostwolder- en Reiderwolderpolder langs de Reiderwolderpolderdijk en de Dallingeweersterdijk bij Fiemel op de Eems, ten westen van de Punt van Reide.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.