kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

aftelrijm

Formule, meestal in rijm- of liedvorm, die de kinderen, in een kring staande, opzeggen om uit te maken, wie 'hem' bij een bepaald spel (kinderspel) zal zijn. Bij elke lettergreep wordt iemand aangewezen. Hij of zij op wie de laatste lettergreep valt, is 'hem'.

In Groningen waren/zijn tientallen aftelrijmpjes gangbaar, waaronder:

A b bankje,
Meester woont in 't gankje;
A b bondekou,
Meester gaait noa 't schoultje tou;
Ot bot fot!

Ain, twij, drei,
Moes ien brij,
Rot ten kist,
Doe bist 't!

Eun deun dip,
kke de kanne flip,
Ikke de kanne,
Doe bist de man.
Eun deun dip.

Sik sak sond,
Toaveltje, bredje rond,
De hond sprong in de zij,
Of wassie dij!

Op n deuske ligt wat stof,
Snie de keerl de kop mor of,
Goot hom in de slingersloot,
Morn is e wel al dood,
Wel mout hom begroaven?
Jan mit de bokkewaogen.
Wel mout der op zitten?
Trien mit de dikke titten.
Dou kreeg Trien n rooie kleur,
Doar gaf Jan heur n doetje veur.

Oppeltje poppeltje, peernpoppeltje pof,
O-f-f-of
Ik of gij, gij zijt vrij.

Untje, muntje, pepermuntje,
Untje, muntje, of!

Zie ook Marrimis.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.