kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Aduarder Kring

Ook overdreven: Aduarder academie. Tijdens abt Hendrik van Rees (1449-1485) kwamen in de cisterciënzer abdij Aduard regelmatig humanistische geleerden uit Noordwest-Europa samen om te disputeren en nieuws uit te wisselen.

Onder andere Rudolf Agricola, Goswinus van Halen, Wessel Gansfort, Willem Frederiks, Antonius Liber van Soest, Paulus Pelantinus, Johannes Canter, Lambertus Vryling, Onno van Ewsum, Johannes Oostendorp en Rudolf van Langen namen deel aan deze kring. Zij waren zeer bereisd. Over deze 'academie' wordt niets vermeld in de Vitae el Gesta van de abten van Aduard. Onderwerpen van gesprek waren onderwijs, opvoeding, taalkundige kwesties; uitgebreide onderlinge correspondentie (brieven) o.a. over aanschaf van boeken.

Zie ook Humanisme.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.