kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Academie Minerva

Eigenlijk: Academie voor Beeldende Kunsten Minerva. Het kunstonderwijs in de stad Groningen had zijn aanvang in 1798, toen de Algemeene School voor teeken-, bouw- en zeevaartkunde werd opgericht. De eerste hoofonderwijzer van de 'teekenafdeling' was de Belgische portretschilder Gerardus de San. Rond 1820 kwam voor het eerst de naam Academie Minerva voor.

Belangrijke kunstenaars volgden er in de 19de eeuw een opleiding, onder wie Jan Ensink, J.H. Egenberger, Jozef Israƫls, Taco Mesdag, H.W. Mesdag, Otto Eerelman en de illustratoren Albert Hahn en Cornelis Jetses.

Tussen 1884 en 1927 was E.H. Bach een belangrijk docent. Hij stond met zijn belangstelling voor licht en beweging in de schilderkunst en de beleving van het landschap aan de oorsprong van het Groninger expressionisme van De Ploeg.
Leerlingen van Bach waren o.a. Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens, Jan Wiegers en Jan van der Zee.

In 1962 maakte Academie Minerva zich los van de MTS en de Zeevaartschool, waarmee ze tot dan toe een verbintenis had.

Ze breidde naast de opleidingen schilderen, grafiek, monumentale kunst, textiele vormgeving en publiciteitsvormgeving het onderwijsaanbod uit met interieurvormgeving, modevormgeving (tot 1999), eerstegraadsdocentenopleiding en theatervormgeving.

In 1984 werd een nieuw academiegebouw van Piet Blom in gebruik genomen.

Na een fusie met de Academie voor Beeldende Kunst Vredeman de Vries in het kader van het Herenakkoord in 1991 is Academie Minerva de enige kunstacademie van Noord-Nederland. Sinds 1993 is de opleiding een onderdeel van de Hanzehogeschool van Groningen.

In 1988 richtte Academie Minerva de Stichting Computeranimatie (SCAN) op, een postacademisch expertisecentrum voor nieuwe media, op basis waarvan in 1993 de tweedefasestudie Computergraphics en Nieuwe Media werd toegekend. In 1997 kreeg SCAN een nieuwe naam: Media GN, Centre for Emergent Media.

In samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen werd in 1996 begonnen met een andere tweedefaseopleiding: de Vervolgopleiding Schilderkunst. In 1998/99 werden beide tweedefaseopleidingen ondergebracht in het naar Frank Mohr vernoemde postacademische Mohr Instituut, Instituut voor voortgezet kunstonderwijs, onderzoek en nieuwe media.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.