kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Abraham Hartog Israëls

Abraham Hartog Israëls (Groningen 1822 - Amsterdam 1883), Nederlands eerste hoogleraar in de medische geschiedenis.

Zoon van Hartog Abrahams Israëls en Mathild Salomons Polak, oudere broer van de schilder jozef Israëls.

Hij studeerde in de medicijnen aan de universiteit te Groningen, werd medisch doctor in 1845 en gaf blijk van bijzondere voorliefde voor de historische ontwikkeling der medische wetenschap. Wat betreft zijn wetenschappelijke interesse was Israëls sterk beïnvloed door de vijf jaar jongere Groninger medicus Levi Ali Cohen.

Hij vestigde zich rond 1850 als arts te Amsterdam, waar hij in 1867 als lector voor de geschiedenis der geneeskunde en hygiëne aan het Athenaeum Illustre verbonden werd. Nadat het Atheneum was omgevormd tot een Universiteit, verkreeg hij in 1877 de titel van buitengewoon hoogleraar aan de Amsterdamse universiteit.

Israëls was tijdens zijn Amsterdamse periode lid van veel bestuurlijke commissies op het gebied van de gezondheidszorg en speelde tevens een voorname rol in het bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam.

Zijn publicatiën verschenen merendeels te Amsterdam. In 1851 gaf hij een vertaling van Ideler's Allgemeine Diätetik für gebildete uit, in 1853 Twee epidemieën in Nederland. In 1855 verscheen het eerste deel van zijn vertaling van Häser's Lehrbuch der Geschichte der Medizin (1855-59). In 1856, 1857, 1861 en 1873 verschenen respectievelijk: De Salernitaansche school, Bijdrage tot de Gesch. der Lepra in de N. Nederlanden, De Geschiedenis der Diphtheritis en Bijdragen tot de Gesch. der Geneeskunde in Nederland.

Als Joods geleerde waagde hij zich in 1882 op het gebied der semitische letteren. In dat jaar verscheen zijn De keizersnede bij levenden, volgens den Babylonischen Talmud. Van 1874-76 was hij uitgever van Hygieia, Weekblad voor de gezondheidsleer.

Een overzicht van de door hem gepubliceerde artikelen is te vinden in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 28 (1884).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.